De 5 principes van Ricardo Semler vertaald naar Lean Management

Het geven van vertrouwen, vrijheid en transparantie leidt tot meer gemotiveerde medewerkers en die zijn productiever. Dat het geven van vertrouwen en vrijheid aan je medewerkers leidt tot een hogere tevredenheid is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is het groeiend aantal organisaties dat deze principes toepast. Waarom? En Hoe doe je dat? Deze blog zoomt in op Semler en Lean van idee naar werkwijze naar groeimanagement. De volgende 5 principes zijn volgens Semler essentieel (bron): Waarom? Waarom? Waarom?

  1. Laat medewerkers meedenken en meebeslissen
  2. Nieuw leiderschap – van controle naar coördinatie
  3. Geef volledige openheid, ook over financiën
  4. Flexibel personeel brengt meer innovatie

Het naleven van deze principes levert gelukkige productieve medewerkers en meer tevreden klanten op. Een organisatie die deze principes van mee-ondernemerschap toepast is Buurtzorg Nederland.

Buurtzorg Nederland werkt met zelfsturende wijkteams waarin de verpleegkundigen zelf bepalen hoeveel tijd ze aan de zorg van een cliënt besteden. Centraal staat het zelf oplossend vermogen van de werknemers. Men viagra online gaat uit van de professionaliteit van de werknemers: niet protocollen zijn leidend maar het professionele inzicht van de werknemer. Vertrouwen dus.

Workwide Network Partner Het Adviesbureau is op zichzelf een voorbeeld organisatie die deze principes benut. Wij zijn een organisatie zonder bazen en met een ultieme vrijheid voor de mee-ondernemers. De financiën staan centraal opgeslagen waardoor iedereen altijd weet hoe het er voor staat. Wel is er een gezamenlijke roadmap met door ons samen bepaalde eindproducten. Wij realiseren ons dat een kleine organisatiestructuur minder complexiteit veroorzaakt bij het naleven van deze principes. Gelukkig zijn er genoeg handvatten voor grote organisaties te vinden in Lean Management, motivatietheorie en methoden van leiderschapsontwikkeling. De nieuwe generatie medewerkers heeft vrijheid, transparantie en vrijheid hoog in het vaandel staan, kortom er is geen weg meer terug. De organisatie van de toekomst moet meebewegen met deze nieuwe generatie medewerkers. Maar hoe doe je dat dan? Ons speerpuntmodel voor Lean Management draagt bij aan een cultuur van continu verbeteren en Mee-Ondernemerschap. Hieronder per principe van Semler een Lean Management voorbeeld:

  1. Waarom? Waarom? Waarom?

Lean gaat ervan uit dat de Why? van een afdeling of bedrijf gekoppeld is met het leveren van waarde aan de klant. Door met medewerkers samen de Missie van de afdeling te bepalen, ook in bestaande organisaties, wordt betrokkenheid vergroot. Door vervolgens alle eindproducten die het team heeft te koppelen aan de missie komen we er samen achter welke activiteiten geen klantwaarde opleveren en welk geminimaliseerd moeten worden.

  1. Laat medewerkers meedenken en meebeslissen

Een ander element van Lean is het laag in de organisatie beleggen van beslissingen. Lean gaat er vanuit dat de medewerker die dicht bij de klant zit zelf het beste weet wat wel en geen klantwaarde brengt. Door altijd nieuwe ideeën te stimuleren en samen problemen te analyseren en op te lossen groeit de betrokkenheid.

  1. Nieuw leiderschap – van controle naar coördinatie

Lean gaat over ‘lead with respect’. De leiders binnen een Lean organisatie stimuleren medewerkers door vragen te stellen. Dit noemt men Kata Coaching. Een KataCoach heeft de kwaliteit zichzelf minder belangrijk te maken en continu te challengen op de eerst volgende stap naar de nieuwe ideale situatie. De medewerkers stimuleren in kleine stapjes dichter bij hun doel te komen.

  1. Geef volledige openheid, ook over financiën

Mee-Ondernemers worden alleen gecreëerd als er volledige duidelijkheid is over inkomsten en uitgaven. Dat betekent tevens dat beslissingen die genomen worden door de medewerkers worden gemeten. Binnen Lean worden continu kleine experimenten opgezet om kort cyclisch te leren. Niet om af te rekenen. Deze openheid zorgt voor een steilere leercurve.

  1. Flexibel personeel brengt meer innovatie

Dit is een zeer interessant principe en een waarin wij in geloven. Helaas zien wij veel organisaties waar het lerend en innovatief vermogen zeer klein is. Vanuit Lean kijken wij voortdurend naar de houding en het gedrag van mensen en een van de belangrijkste factoren is het lerend vermogen. Wanneer mensen zelfs op basis van feiten, verkregen door te experimenteren, geen andere werkwijze willen aannemen, dan heeft dat grote gevolgen voor de klantwaarde. De tip van Semler is een grotere flexibele schil in te richten om zo meer mobiliteit en nieuwe inzichten te stimuleren. Een hele goede tip. Wil je meer weten over het inrichten van organisaties volgens de Mee-Ondernemers principes en Lean Management? Kijk dan op onze website of neem contact op met Martin van den Berg.