OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BELONEN EN ORGANISATIE DESIGN

Powered by cirkel STYR

Organisatiedesign

ORGANISATIE DESIGN & GOVERNANCE

Functiehuizenenwaarderen

WAARDEREN

Belonen

BELONEN & ARBEIDSVOORWAARDEN

Prestatiemanagement

PERFORMANCE MANAGEMENT

Implementatie

PROJECT EN CHANGE MANAGEMENT

Blijf Employer of Choice!

Belonen is sturen, motiveren en waarderen. Bij belonen & organisatiedesign, is het de kunst om de organisatiestructuur, functies, mensen, prestaties en beloning tot een geheel te vormen en nauw te laten aansluiten bij de organisatiestrategie. En op een manier dat uw medewerkers resultaten laten zien, zich gewaardeerd voelen en graag bij uw organisatie blijven.

Dienstverlening Beloning- en Organisatie(re)design

ORGANISATIEDESIGN
FUNCTIEHUIS
FUNCTIE- EN ROL PROFIELEN
JOB FAMILY MODELING
WAARDERING
BELONINGSBELEID
BENCHMARKING
PERSONEELSHANDBOEK
PRESTATIEMANAGEMENT
TRAININGEN

Onze specialisten

De specialisten van Workwide cirkel STYR bieden u ervaring, ondersteuning en advies op het gebied van beloningsmanagement en organisatiekunde. Zij kenmerken zich door een samenhangende visie, kennis van praktische instrumenten en oplossingen.

Bij de volgende klanten hebben onze specialisten hun expertise ingezet!

Een greep uit onze referenties.

Bij de volgende klanten hebben onze specialisten hun expertise ingezet! Een greep uit onze referenties:

76Qf5f7d   download (2)  download    download (3)    Heerema                 Kotug             downloaddownload       Rayall Haskoning   

download (4)        

                      Centric