Rohini

Rohini Patandin
Advocaat

Over Rohini

Rohini is een energieke en praktische advocaat met ruim 15 jaar ervaring. Haar specialisme is het arbeids- ontslag en medezeggenschapsrecht in de ruimste zin. Hoewel ze veel heeft geprocedeerd voor zowel werkgevers als werknemers, is procederen wat haar betreft een ultimum remedium. Rohini wordt geregeld ingeschakeld bij individuele ontslagzaken, problemen rondom de zieke werknemer, bij vragen over het concurrentiebeding, medezeggenschapsrecht, integriteit, privacy, reorganisaties etc. Naast haar werk als arbeidsrechtadvocaat vervult zij een aantal nevenfuncties waarin ze ook maatschappelijk actief is, zoals  haar lidmaatschap als commissielid Integriteit  bij een grote woningcorporatie. Met inhouselegal maakt Rohini – in samenwerking met twee andere ervaren arbeidsrechtspecialisten – de advocatuur toegankelijker voor ondernemers en bedrijven. Rohini geeft ook trainingen op het gebied van dossieropbouw en de zieke werknemer. Bij Rohini hoor je vooraf wat de (on)mogelijkheden van de zaak zijn en krijg je ook tijdig inzicht in kosten en tijdsbesteding. Verder is zij direct, efficiënt en oplossingsgericht in haar aanpak.