Talent Management (2800 x 1867)

PEOPLE & TEAM DEVELOPMENT

Powered by cirkel WoW Consult

People en Team Development

Succesvoller worden en vooral blijven in de nieuwe tijd als persoon, team en organisatie. Daar richten de specialisten van Workwide cirkel People & Team Development zich op.

Iedere persoon, team of organisatie heeft zijn eigen manier van werken ontwikkeld. In de loop van de tijd kan er iets gebeuren waardoor deze manier van werken niet meer effectief is. Onze specialisten worden bijvoorbeeld gevraagd door mensen die niet meer in hun kracht staan en teams die niet goed samenwerken. Of juist door organisaties die te maken hebben met flinke groei, tegenvallende resultaten, snel veranderende eisen in de markt, toenemende concurrentie, strengere regelgeving en complexere projecten.

De sleutel zit vaak in een andere manier van werken (Way of Working). Ingesleten gewoontes die inmiddels niet meer effectief zijn. De kunst is om samen deze gewoontes te veranderen met behoud van de kracht en identiteit van een persoon, team of organisatie. Dit gaat dieper dan procedures en structuren. En dit veranderen doen onze specialisten op een manier die echt werkt. In de praktijk, in co-creatie met de klant en aansluiten bij de wil, stap voor stap. Daarbij gebruiken onze specialisten ook de kracht van het verhaal en film.

Over de People en Team Development Services

Overzicht Services

Leiderschap

Leiderschap staat onder druk. Meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers lijkt leiderschap overbodig te maken. Maar om als organisatie te overleven is er toch een vorm van leiderschap nodig. Namelijk het uitzetten van een koers en mensen faciliteren om met elkaar te werken aan verbetering en vernieuwing.reis

Mindset + houding + gedrag = invloed

Leiderschap is richten, verbinden en leren. Zo haal je blijvende resultaten op korte en lange termijn. Vooral het werken aan een betere samenwerking tussen afdelingen en groepen kan de business een flinke ‘boost’ geven. Leiderschap is een keuze. Wij laten leiders werken vanuit hun persoonlijke wil. Weten wie je bent en waar je voor staat zien wij als een belangrijk fundament om als leider invloed uit te oefenen.
Alleen vaardigheden aanleren maakt je nog geen leider van invloed. Alleen anders tegen dingen aankijken evenmin. Gelijktijdig werken aan mindset, houding en gedrag wel. Anders gaan kijken, je anders opstellen en anders handelen geeft nieuwe invloed.

Al doende leiderschap leren

Trainingen zijn beperkt houdbaar. Leiders leren het meest van en in de praktijk. ‘Learning by doing’ staat in onze trajecten centraal. In dit praktijkleren gaan we telkens een cyclus door met drie fasen:

  • Onderzoek: wat zijn je kwaliteiten en valkuilen? En wat wil je je in de eerstkomende periode eigen maken?
  • Uitdaging: hoe stap je uit je comfortzone? Welke praktijksituatie daagt je uit om nieuwe kwaliteiten uit te proberen? En hoe faciliteer je de uitdaging voor jouw medewerkers?
  • Support: hoe borg je wat je je eigen hebt gemaakt? Hoe organiseer je steun voor je al doende leren? En ook hoe steun jij je medewerkers in hun praktijkleren?

Wanneer?

Als de markt om ander gedrag vraagt en daarmee om ander leiderschap. Bijvoorbeeld bij een beweging naar een effectievere manier van werken (WoW), een beweging naar zelfregulering of een beweging naar voortdurend leren.

Teamontwikkeling

Teams worden vaak samengesteld op basis van vakmanschap. De huidige tijd vraagt echter meer dan een optelsom van vakdisciplines. Even belangrijk zijn goede onderlinge werkrelaties en elkaars talenten kennen en inzetten. Zo haal je als team resultaat.creative-desk-pens-school-medium (1)

Vertrouwen en kracht

In de praktijk zien we veel teams druk bezig met uitvoeren. Fricties zijn er wel maar de rust ontbreekt om de effectiviteit van het team te verbeteren. In onze trajecten scheppen wij rust en ruimte waardoor een team haar eigen richting en werkwijze kan bepalen. Trots en vertrouwen versterken, confronteren en het team meer in haar kracht zetten kenmerken onze aanpak. Ieder krijgt een stem. Wij grijpen aan bij wat er op dat moment speelt en sluiten daarbij aan op de actuele behoefte. Storing krijgt voorrang: oude knelpunten waar mensen al jaren tegenop lopen worden eerst opgeruimd.

Inter teamontwikkeling

Niet alleen binnen teams samenwerken is belangrijk maar vooral samenwerken tussen teams, afdelingen of groepen managers. Zo hebben wij gewerkt aan het verbinden van senior management met ploegchefs om de strategie van een onderneming samen te realiseren. Maar ook hebben we geholpen bij het oplossen van de fricties en het beter samenwerken tussen een divisie en de materieeldienst van een onderneming.

Wanneer?

Als het samen werken en combineren van kennis en ervaring doorslaggevend is voor goed presteren. En als verschillende inzichten nodig zijn om vernieuwingen in diensten of werkwijzen te realiseren.

Persoonlijke coaching

Denk je ook weleens: ik wil het oude vuur weer terug? Iedereen heeft een ander beginpunt bij coaching. De één heeft vragen over professionele ontwikkeling en het versterken van competenties, de ander is op zoek naar een sparringpartner om te reflecteren of te groeien. Wat je vraag ook is, hij staat altijd centraal in onze begeleiding.Lean Management

Doen wat bij jou past

Wij zijn no-nonsense en betrokken in onze coaching. Samen zoeken wij wat werkt voor jou. In individuele gesprekken krijg je helder wat jouw kernvraag is en hoe je verandering in gang kunt zetten. Ook eventuele belemmeringen of blokkerende gedachtes komen aan bod. Je verheldert waar je staat en wat je doel is. Vervolgens ontdek je wat je nodig hebt om daar te komen. Misschien is het een opleiding, misschien is het lef, misschien is het dat je nu wel eens duidelijk wilt gaan communiceren naar anderen. In ieder geval zorgen we ervoor dat het concreet wordt wat je anders gaat doen.

Hoe wij werken

Tijdens het traject werken we met verschillende technieken: Strenghtsfinder, Oplossingsgericht coachen, MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), RET (Rationeel Emotieve Training), Focussen (concentratietechniek), Voice Dialogue, Systemisch werken, rollenspellen en oefenen met eigen praktijksituaties behoren tot de mogelijkheden.
Wij hanteren de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Wanneer?

Voor iedereen die persoonlijk wil groeien.

Assessments

Organisaties kun je geen hand geven. Mensen wel. Als mensen persoonlijk anders gaan werken, dan gaat de organisatie anders werken. Daarom is selectie en persoonlijke verandering zo belangrijk. Wij ondersteunen selectie en persoonlijke verandering met drie soorten assessments:

  • Ontwikkelassessments
  • Loopbaanassessments
  • Selectieassessments

Onze People & Team Development Specialisten

Onze specialisten passen hun aanpak toe binnen veel sectoren, waar onder de, technologische industrie & engineering, maritieme & offshore, utilities, zakelijke dienstverlening, overheid en MKB- en familiebedrijven.

Blog van onze People & Team Development Specialisten

Onze People & Team Development Specialisten delen hun laatste inzichten en verwonderingen graag met u!