Vereenvoudig uw performance management systematiek nu!

imagesDe laatste tijd zien we dat veel bedrijven weer aandacht hebben voor hun performance management cyclus. Het moet eenvoudiger en makkelijker.

Naast focus op goede resultaatafspraken zien we dat competenties en corporate values weer belangrijk worden. Daarnaast beweegt de markt van digitale performance management systemen naar mobiele toepassingen. Dit biedt verrassende nieuwe mogelijkheden voor het inrichten van een moderne performance management cyclus.

Performance management moet en kan dus eenvoudiger, resultaatgerichter en met behulp van technologie toegankelijker en effectiever worden. Tegelijkertijd verlangt de nieuwe Wet werk en zekerheid dat er bij een ontslagaanvraag een compleet ontslagdossier ligt, met een actuele functiebeschrijving en voldoende bewijslast voor disfunctioneren van de medewerker. Dat lijkt lastig te verenigen met de wens naar eenvoud. Het is dus zoeken naar de juiste balans tussen eenvoudig en compleet. Eenvoudig en compleet dus……., dan komen meteen de volgende vragen naar boven. Is uw performance management systematiek nog bij de tijd en past deze nog bij de strategie en corporate values van de onderneming? Beoordelen is sturen en sturen begint bij het helder zijn over verantwoordelijkheden en gedrag. Zijn de huidige gedragscriteria praktisch toepasbaar? Zijn de functiebeschrijvingen nog actueel? Is er ruimte om resultaatafspraken te maken? Hoe is de kwaliteit van de afspraken die de managers met hun medewerkers maken? Sluiten de beoordelingsformulieren aan bij de nieuwe Wet werk en zekerheid? Is uw beoordelingssystematiek praktisch genoeg? Of is het een verplichte invuloefening die onvoldoende helpt de organisatiedoelstellingen te verbinden met de talenten en de ambities van medewerkers? Ook blijft vaak de koppeling tussen beoordelen en belonen onderbelicht. Veel bedrijven belonen medewerkers voor het behalen van resultaatafspraken met een stijging in zowel het vaste salaris als in de bonus. Is dat niet twee keer betalen voor hetzelfde? Geeft de beoordelingsscore wel dezelfde boodschap af als de salarisstijging en bonus?

Meer weten over het verbeteren van uw performance management systematiek? Neem dan gerust contact op met Annemarie Geysen of Sjoerd van Wijnen.

N10-006 Brain dumps   , 70-483 pdf   , 640-692 test   , 640-692 pdf   , c2010-657 exam   , 350-029 Study Guides   , 70-462 Exam   , 70-462 pdf   , JK0-022 dumps   , 300-206 dumps   online vet pharmacy uk , 300-206 exam   , 642-732 certification   , 300-075 certification   , canadian online pharmacy MB2-707 Study Guides   , NS0-157 dumps   , cialisvsviagra-toprx 000-089 pdf   , 100-101 certification   , 1Z0-144 dumps   , 300-135 dumps   , CISSP test   , PR000041 certification   , CRISC Exam   , cialis 5mg tablets price 70-534 dumps   , 74-678 certification   , 70-487 Study Guides   , PMP pdf   , EX200 certification   , 220-902 Brain dumps   , 9A0-385 certification   ,